Chính sách quyền riêng tư

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin khác nhau của khách hàng có liên quan đến dịch vụ, bao gồm: email, họ tên, số điện thoại, địa chỉ và một số thông tin khác.

Chúng tôi sẽ lưu trữ bất kì thông tin nào mà khách hàng nhập trên website hoặc gửi đến Mekong Craft. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý phù hợp cho từng khách hàng khi mua sắm tại Mekong Craft, nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ và liên lạc với khách hàng khi cần.

Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng sẽ được Mekong Craft lưu trữ lại nhàm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

Sử dụng thông tin

Một trong những mục đích của website của chúng tôi là để thông báo cho bạn chúng tôi là ai và chúng tôi làm gì? Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn (bao gồm cả tên, địa chỉ, số điện thoại và email) để cung cấp cho bạn các dịch vụ cần thiết hoặc thông tin tốt hơn. Do đó chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

- Trả lời các truy vấn hoặc yêu cầu do bạn gửi;

- Gửi newsletter giới thiệu sản phẩm mới hoặc những chương trình khuyến mãi của Mekong Craft;

- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của Mekong Craft;

- Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website;

- Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

Chia sẻ thông tin

Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được sử dụng cho các giao dịch mua của bạn và giữ lại dưới dạng bản sao của hóa đơn gốc cũng như trong hệ thống cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh cho máy chủ của chúng tôi hoặc các phương tiện khác mà thông tin của bạn đến với chúng tôi và thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi được cung cấp có nguy cơ của riêng bạn.