Xưởng

Xưởng của Mekong Craft với những con người lành nghề chất phác luôn mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng nhất đến với người dùng. Với phương châm “sống hòa hợp với thiên nhiên”, chúng tôi mong muốn dần thay đổi quan niệm của cộng đồng với ý thức bảo vệ môi trường.

Tất cả những nguyên liệu được sử dụng hoàn toàn từ tự nhiên, thuần Việt, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, do đó, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống của địa phương lại đảm bảo được kế sinh nhai cho người dân bản địa. Chúng tôi hi vọng những sản phẩm của mình có thể tạo hiệu ứng lan tỏa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.